Građevinski radovi

Naziv predmeta Građevinski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 45231110- građevinski radovi polaganja cevi
45112600- iskopavanje i zatrpavanje
Rok za podnošenje ponuda 10.06.2019 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Mesto, datum i čas
otvaranja ponuda
10.06.2019 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija