Svim vernicima katoličke veroispovesti srećan Uskrs želi kolektiv JP "GAS-RUMA"