Armatura,fiting i cevi za gas

Naziv predmeta Armatura,fiting i cevi za gas
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontak Maja Jovanović
telefon: 022-473-450
email:
Opšti rečnik nabavke 44163100 Cevi – Partija 1:Bešavne čelične cevi
44163000 Cevi i armatura – Partija 2:Gasne slavine
44167000 Različiti pribor za cevi – Partija 3:Fiting za cevovod
Rok za podnošenje ponuda 06.12.2013 do 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
06.12.2013 11:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija

Tip dokumenta Datum
Poziv za podnosenje ponude 28.11.2013
Konkursna dokumentacija 28.11.2013
Obaveštenje o dodeli ugovora 30.12.2013