Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Procedura za izgradnju kućne (unutrašnje) gasne instalacije (UGI)

Redni broj

Pribavljanje dokumentacije

Mesto pribavljanja - dostavljanja

Primedba

1.

Zahteva za izradu projektno tehničke dokumentacije

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Zahtev popunjava službeno lice na šalteru

2.

Zahteva za izdavanje preth. Sagalsnosti i tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje UGI

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Zahtev popunjava službeno lice na šalteru

3.

Izdavanje prethodne sagalsnosti i tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje UGI

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

4.

Izrada idejnog rešenja UGI-skica

Odgovorni projektant

6.

Izrada projektnoteh. dokumentacije:
Idejni projekat UGI (3 primerka)

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Ovlašćeni projektant gasnih instalacija izrađuje idejni projekat.

7.

Podnošenje zahteva za odobrenje za izgradnju UGI

Odelenje za urbanizam Opštinske uprave

Uz zahtev se prilaže:
-Prethodna saglasnost
-Idejni projekat
-dokaz o uplati takes
-Izvod iz posedovnog lista

9.

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Ovlašćeni projektant gasne instalacije, osim
onog koji je radio projekte

10.

Podnošenje zahteva za saglasnost na projektno tehničku dokumentaciju

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Zahtev popunjava službeno lice na šalteru

11.

Izadavanje saglasnost na projektnu dokumentaciju

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

12.

Izdavanje odobrenja za izgradnju

Odelenje za urbanizam Opštinske uprave

13.

Ugovor o izvođenju UGI

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Po sklapanju ugovora investitor vrši uplatu
troškova izvođenja UGI

14.

Prijava početka izvođenja radova

Odelenje za urbanizam Opštinske uprave

Uz prijavu se prilaže:
-glavni rojekat
-odobrenje za izgradnju
-ugovor sa izvođačem radova

15.

Izgradnja UGI

JP "Gas – Ruma"

Po završetku izrade UGI izvođač predaje investitoru popunjen "Plavi karton" preuzet od distibutera i ateste ugrađenog materijala i varioca i zapisnik o ispitivanju na nepropusnost

16.

Tehnički pregled gasnih instalacija
(po završetku radova)

JP "Gas – Ruma"

Uz zahtev priložiti:
-odobrenje za izgradnju
- projektnu dokumentaciju
- atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala, opreme, merila i dimnjaka (ako ima trošila na dimnjak),
- uverenja o osposobqenosti zavarivača odnosno lemioca
- iscrtan, potpisan I overen od strane instalatera I ovlašć. izvođača plavi karton
- zapisnik o nepropusnosti UGI

17.

Izdavanje Rešenja o upotrebi gasnih instalacija (''upotrebna dozvola'')

Odelenje za urbanizam Opštinske uprave

18.

Sklapanje ugovora o prodaji prirodnog gasa

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Za sklapanje ugovora priložiti:
-rešenje o upotrebnoj dozvoli
-zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu
- zapisnik o nepropusnosti UGI
-plavi karton
-prilog grafičke dokumentacije iz projekta

19.

Podnošenje zahteva za puštanje prirodnog gasa

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

Zahtev popunjava službeno lice na šalteru

20.

Odluka o puštanju gasa

JP "Gas – Ruma"
Šalter ''informacije''

21.

Puštanje gasa

JP "Gas – Ruma"

Distributer po puštanju gasa sačinjava zapisnik o uključenju novih potrošača

Legenda:

    • UGI – Unutrašnja gasna instalacija
    • UTU – Urbanističko tehnički uslovi
    • RGZ – Republički geodetski zavod
    • ''Plavi karton'' – Obrazac za prijavu izgrađene unutrašnje gasne instalacije

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак