Regulatori

Naziv predmeta Regulatori
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 38421110 - Merači protoka
44161100 - Gasovodi
Rok za podnošenje ponuda 21.09.2020 do 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
21.09.2020 11:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija