Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2020. - МАРТ 2021. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА"

На основу члана 51. Статута ЈП "ГАС-РУМА", Надзорни Одбор ЈП "ГАС-РУМА" на седници одржаној 22.10.2020. године донео је следећу одлуку:

Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2020. - МАРТ 2021. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА", тако да се рачуни за испоручену количину природног гаса деле према датуму доспећа и то:

- 60% месечног дуга доспева до 20-ог у текућем месецу за претходни месец

- 40% остатка месечног дуга доспева по истеку 170 дана од издавања рачуна.

Ова ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ОДМАХ, а ПРИМЕЊИВАЋЕ се почев од рачуна ЗА НОВЕМБАРСКУ ПОТРОШЊУ.

PDF Одложено плаћање - Одлука Надзорног Одбора 22.10.2020. године