Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Малопродаја гасних уређаја

Опрема, технологија и материјал које ЈП "Гас - Рума" пласира на тржиште путем свог малопродајног објекта, продајом или уградњом, спада у сам врх квалитета, трајности и поузданости.
Гасна опрема и материјал који се продају или уграђују у унутрашње гасне инсталације потрошача морају поседовати одговарајуће атесте прописане законима, правилницима, стандардима и осталим позитивним прописима.
Монтажу и пуштање у рад гасних уређаја могу обављати само, за то од произвођача опреме обучени и овлашћени, сервисери.
ЈП "Гас-Рума" за опрему купљену у специјализованој продавници ЈП (пећи, бојлери, котлови, шпорети и остала пратећа опрема гасних инсталација) има сервисна овлашћења за монтажу, обуку и пуштање у рад.
Тржишну оријентацију и маркетиншки приступ тржишту, спроводимо скромно, путем средстава јавног информисања.
Најбоља реклама и пропаганда, која ствара "имиџ" наше фирме, је: квалитет опреме, уређаја и материјала које нудимо, добар сервис, обилазак, упознавање, саветовање и обука потенцијалних и евидентних потрошача, а која се и до сада показала веома успешном.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак