Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Мере безбедности при коришћењу природног гаса

Опште

prirodni gas deca

Природни гас је лакши од ваздуха те се као такав приликом истицања сакупља у горњим деловима просторија. У одговарајућој концентрацији (смеши са ваздухом) гас је запаљив и експлозиван. Неповољну компоненту гаса представља сумпорводоник због својих токсичних својстава и својстава везивања са водом. У споју са водом ствара јако корозивну сумпорасту киселину. Присуство угљен-диоксида је такође неповољно јер смањује енергетску вредност, а са водом гради киселину са корозивним својством. Смеју се инсталирати само гасни апарати познатих конструкција, са потребним атестом одговарајућих установа, у исправном стању. Гасни апарати (и прикључна црева) треба с времена на време прегледати, очистити, а и, у роковима прописаним од стране произвођача, сервисирати. Само овлашћена лица у свом домену рада могу да врше интервенције на инсталацији, опреми и гаснм апаратима (осим деблокаде регулатора притиска у КМРС што обучени корисник мора да зна). 

Прегледи и контроле, одоризација

Системи за коришћење гаса подлежу редовним и ванредним прегледима у сврху превентиве и одржавања. Ове прегледе и контроле врше стручна лица овлашћеног предузећа. prirodni gas plinСпојеви на инсталацијама и елементима се испитују прегледом на непропусност-детектором истицања или пенушавим средством (раствором детерџента за суђе). У циљу лакшег препознавања исцурелог гаса исти се одорише - додаје му се лако испарљива материја карактеристичног интензивног мириса.
У циљу осигурања квалитетног и безбедног коришћења природног гаса као енергетског ресурса потребно је пре почетка грејне сезоне извршити проверу безбедности гасних инсталација и гасних апарата,тј:

•    техничку контролу исправности унутрашње гасне инсталације (УГИ). Ову обавезу врши ЈП ''Гас-Рума'' једном годишње. О извршеном прегледу сачињава се запис.
•    техничку контролу исправности димоводне инсталације. Ову обавезу врши овлашћено предузеће за послове провере исправности и одржавања димоводних инсталација једном годишње на захтев власника. О извршеном прегледу сачињава се запис.
•    техничку контролу исправности гасних апарата. Ову обавезу врши овлашћени сервисер. О извршеном прегледу сачињава се запис.

Потрошач природног гаса је у обавези да обезбеди одржавање унутрашњих гасних инсталација у свом објекту поверавањем тих послова предузећу, односно друго правном лицу или предузетнику који испуњава услове (има лиценцу) за рад са гасним инсталацијама.

Поступак у случају сметњи или код појаве мириса гаса

•    угасити отворене пламенове
•    отворити врата и прозоре
•    затворити славину у КМРС
•    затворити све славине на КГИ
•    у просторији у којој се осећа мирис гаса не улазити са отвореним пламеном, не користити електричне уређаје, прекидаче, склопке, телефон, не палити светло
•    упозорити све угрожене особе (укућане, станаре и сл.) и обавестити дистрибутера гаса а по потреби полицију и ватрогасце (ако се мирис осећа из недоступног или закључаног простора)

Поступак у случају пожара

•    упозорити и евакуисати све угрожене
•    затворити све славине на КГИ све до оне у КМРС
•    искључити електричну инсталацију
•    ако је мањих размера покушати локализовати пожар
•    обавестити дистрибутера, полицију и ватрогасце

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак