Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Услови за пројектанте и извођаче радова

Потребна документација за извођаче радова

Захтев за одобрење за испуњеност услова за извођење радова на УГИ на дистрибутивном подручју ЈП "Гас – Рума" треба да садржи следеће податке:


1. Основни подаци о фирми:
•    Назив фирме
•    Адреса
•    Телефон
•    Факс
•    Број текућег раћуна
•    Матични број
•    ПИБ
•    Шифра делатности
•    Регистарски број


2. Достава прилога уз захтев за извођача радова
•    Извод из судског регистра (предузеће, радња...) извођача радова
•    Лиценца одговорног извођача радова
•    Потврду о важности лиценце одговорног извођача радова од Инжењерске коморе Србије, за период за који се подноси документација
•    Уговор о пословно техничкој сарадњи између извођача радова и одговорног извођача радова (ако у предузећу нема запосленог радника који испуњава услове одговорног извођача радова)


Напомена:
На пријави инсталације (плави картон) обавезан потпис и печат извођача радова и одговорног извођача радова. Уз попуњени "плави картон" приложити атесте уграђеног материјала, атест вариоца, изјаву о заптивању спојева и записник о испитивању на чврстоћу и непропусност УГИ.

Потребна документација за пројектанте


Захтев за одобрење за испуњеност услова за израду пројектно-техничке документације за  УГИ (унутрашња гасна инсталација) на дистрибутивном подручју ЈП "Гас – Рума" треба да садржи следеће податке:


1. Основни подаци о фирми:
•    Назив фирме
•    Адреса
•    Телефон
•    Телефакс
•    Број текућег раћуна
•    Матични број
•    ПИБ
•    Шифра делатности
•    Регистарски број


2. Достава прилога уз захтев за пројектовање гасних инсталација
•    Извод из судског регистра (предузеће, радња...које се бави пројектовањем)
•    Лиценца одговорног пројектанта
•    Потврду о важности лиценце одговорног пројектанта од Инжењерске коморе Србије, за период за који се подноси документација
•    Уговор о пословно техничкој сарадњи између предузећа-радње за пројектовање и одговорног пројектанта (ако у предузећу нема запосленог радника који испуњава услове одговорног пројектанта)

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак