Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Специфичности природног гаса

Као што је XИX век био век чврстог горива, XX век век течних горива тако је природни гас енергент XXИ века. Природни гас као гориво поседује низ предности у односу на течна и чврста горива, што условљава да је гас најпогоднији носилац енергије који може да задовољи строге захтеве који постављају савремени корисници: три "E": ефикасност, економичност и еколошка заштита.
Основне предности природног гаса су:

prirodni gas dolar

•    врло лако се меша са ваздухом
•    потпуно сагорева без штетних остатака, без чађи, угљендиоксида, сумпордиоксида, пепела… што практично значи да не загађује човекову околину
•    погодан је као гориво у густо насељеним срединама
•    код сагоревања постиже веома висок степен искоришћења који се креће од 0,8 до 0,9
•    веома је лак развод до потрошача како у малим тако и у великим количинама
•    довод гаса на место сагоревања не тражи неке нарочите претходне припреме
•    једноставна могућност регулисања снаге
•    износи инвестиционих улагања за изградњу

prirodni gas vatra

разводних уређаја су осетно мањи него износи улагања у разводне системе за остала горива, прерачунато на једнаку количину енергије

•    трошкови развода гаса, губици гаса и одржавања гасног развода, најмањи су у поређењу са осталим врстама горива
•    гас се наплаћује тек после потрошње
•    цена гаса је у односу на течна горива, за исту количину енергије, нижа

 

Све горе наведене предности природног гаса у односу на остале енергенте су довела до тога да се потрошња гаса у свету и код нас стално повећава из дана у дан.

Особине природног гаса.

Природним гасом називамо мешавину гасовитих угљоводоника која се добија из гасних или гасно - нафтних поља, преко бушотина у земљи. Састав природног (земног) гаса који се пласира на нашем тржишту (највећим делом је увозни, руски гас) је следећи:

Метан

CH4

 84,90-97,07 %

Етан

C2H6

  1,13-9,51 %

Пропан

C3H8

  0,70-3,02 %

Бутан

C4

0,21-2,00 %

Угљен диоксид

CO2

0,08-1,10 %

Азот, сумпорводоник итд.

 

u ostatku

Најважније карактеристике природног гаса су следеће:

•    Безбојан, без мириса, код дужег удисања изазива психичку потиштеност, код концентрација у ваздуху од 12-16% изазива гушење и несвестицу (смањењем концентације косеоника)
•    Доња калорична моћ гаса   Hd = 33338KJ / Sm3 ili 9,26 kWh/m3
•    Густина гаса  r = 0,55-0,7 kg / Sm3
•    Релативна специфична тежина гаса r = 0,611 ( ваздух 1,00 )-лакши је од ваздуха
•    Максимална брзина паљења  0,35 m / sec
•    Температура самопаљења у ваздуху  600-670 oC
•    Температура изгарања  ( l = 1,0 )    T = 2.000 oC
•    Граница запаљивости и експлозивности 5-15% V
•    Теоријска количина ваздуха потребна за сагоревање - 8,4-9,8 m3n/ m3n

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак