Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Zakon o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 06. januara 2013. godine, a primenjuje se od 01. aprila 2013. godine. Objavljen je u Službenom glasniku RS broj 124/12.

APRZakon o javnim nabavkama

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), koji stupa na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona, kojim je izmenjen član 51. Zakona o javnim nabavkama, koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

APRZakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

APRZakon o javnim nabavkama

Podzakonski akti

Dana 29.03.2013. godine, u "Službenom glasniku RS" br. 29/13, objavljeni su novi podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, i koji su stupili na snagu 01.04.2013. godine.

APRPravilnik o građanskom nadzorniku

APRPravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

APRPravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

APRPravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

APRPravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

Obaveštavamo vas da su dana 03.10.2015. godine u "Službenom glasniku RS", broj 83/15, objavljeni podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, a koji su usklađeni sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, 14/15 i 68/15). Podzakonski akti stupaju na snagu 12.10.2015. godine.

APRPravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

APRPravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

APRPravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

APRPravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

APRPravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Interni akt preduzeća

APRPravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

APRPravilnik o bližem uređivanju postupka nabavki 06.02.2021.

011344183
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10411328

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak