Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Delatnosti

Pretežna delatnost preduzeća je distribucija gasovitih goriva gasovodom označena šifrom 3522. i obuhvata:

JP ''GAS-RUMA'' poseduje 3 licence dobijane od strane Agencije za energetiku Republike Srbije za obavljanje sledećih energetskih delatnosti:
• distribuciju prirodnog gasa
• upravljanje distributivnim sistemom
• održavanje distributivnog sistema
• javno snabdevanje prirodnim gasom.

ДелатностDruga važna delatnost JP "Gas – Ruma", koja u osnovi proizilazi iz osnovne delatnosti, jeste razvoj i izgradnja gasovoda na ukupnom distributivnom području gde obavlja delatnost distribucije prirodnog gasa. Ostale delatnosti, kao što su:
• projektovanje i izgradnja kućnih gasnih instalacija,
• projektovanje i izgradnja kućnih gasnih priključaka,
• maloprodaja gasne opreme ,
• servis i ugradnja gasnih aparata i drugo, u potpunosti su u funkciji osnovne delatnosti kad je u pitanju kvalitet, bezbednost i pouzdan rad elemenata gasovodnog sistema uključujući i unutrašnje instalacije potrošača i gasne aparate.

Zahvaljujući usvojenim principima, vidni su rezultati već urađenog:
• Organizovano dežurstvo,
• Mobilne ekipe,
• Servis,
• Praćenje potrošnje,
• Praćenje parcijalnih i globalnih bilansa i bilansa sistema,
• Izrada statistike iz svih oblasti itd.

 

011344214
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10411356

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak