Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
Subotom: 07:30 - 12:30h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:00h
Subotom: 08:00 - 12:00h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Istorijat JP "GAS-RUMA"

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa JP "GAS-RUMA" osnovano je odlukomSkupštine opštine Ruma 25.11.1994 godine, a počelo je sa radom 01.01.1995 godine.

Description: istorijaGasovod u Rumi je građen isključivo ličnim sredstvima građana, preduzeća i drugih potrošača koji su potpisali Ugovor o učešću u finansiranju sa Fondom za građevinsko zemljište u Rumi kao investitorom. Jula 1991 godine ugovorena je izgradnja I faze gasovoda u Rumi. Gasovod u Rumi pušten je u rad 25.03.1994 godine. Privremeni distributer gasa, sa distributivnom jedinicom u Rumi bio je JKP "INGAS" iz Inđije.
Razvojnim planovima, iz 1991 godine, predviđeno je da JP "GAS-RUMA", preko GMRS "Ruma", GMRS "Putinci" i GMRS "Nikinci" snabdeva gasom potrošače u gradu Rumi i šesnaest naseljenih mesta opštine Ruma i jedanaest naseljenih mesta u opštini Irig.

U periodu od 1992 godine, zaključno sa radovima izvedenim u 2017 – oj godini, izgrađen je gasovod u dužini oko 533.261 m, od toga 104.958 m čeličnog gasovoda i 428.303 m distributivnog gasovoda, na kojima je izgrađeno 8.087 gasnih priključaka i to 7.924 tipskih priključaka, 115 individualnih priključaka na distributivnom gasovodu i 48 individualnih priključaka na razvodnom gasovodu.

istorijat - gas ruma - uspehBroj potrošača koji koriste prirodni gas na teritoriji opštine Ruma i opštine Irig na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.183 i to 6.793 iz grupe mala potrošnja-domaćinstva, 358 iz grupe ostali na distributivnom gasovodu i 32 potrošača na razvodnom gasovodu.

U Opštini Ruma završena je gasifikacija svih naseljenih mesta.

JP GAS-RUMA je energetski subjekt koji poseduje licence za obavljanje sledećih energetskih delatnosti u opštinama Ruma i Irig:

1. Licencu za obavljanje energetske delatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa, izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS-a) od 20.06.2017. godine, pod brojem 311.01-19/2017-L-I.
2. Licencu za obavljanje energetske delatnosti javnog snabdevanja prirodnim gasom, izdatu od strane AERS-a od 10.01.2013. godine, pod brojem 311.01-1/2013-L-I.
3. Licencu za obavljanje energetske delatnosti snabdevanje prirodnim gasom, izdatu od strane AERS-a od 22.12.2014. godine, pod brojem 311.01-80/2014-L-I, sa primenom od 01.01.2015. godine.

 

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak