Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Mere bezbednosti pri korišćenju prirodnog gasa

Opšte

prirodni gas deca

Prirodni gas je lakši od vazduha te se kao takav prilikom isticanja sakuplja u gornjim delovima prostorija. U odgovarajućoj koncentraciji (smeši sa vazduhom) gas je zapaljiv i eksplozivan. Nepovoljnu komponentu gasa predstavlja sumporvodonik zbog svojih toksičnih svojstava i svojstava vezivanja sa vodom. U spoju sa vodom stvara jako korozivnu sumporastu kiselinu. Prisustvo ugljen-dioksida je takođe nepovoljno jer smanjuje energetsku vrednost, a sa vodom gradi kiselinu sa korozivnim svojstvom. Smeju se instalirati samo gasni aparati poznatih konstrukcija, sa potrebnim atestom odgovarajućih ustanova, u ispravnom stanju. Gasni aparati (i priključna creva) treba s vremena na vreme pregledati, očistiti, a i, u rokovima propisanim od strane proizvođača, servisirati. Samo ovlašćena lica u svom domenu rada mogu da vrše intervencije na instalaciji, opremi i gasnm aparatima (osim deblokade regulatora pritiska u KMRS što obučeni korisnik mora da zna). 

Pregledi i kontrole, odorizacija

Sistemi za korišćenje gasa podležu redovnim i vanrednim pregledima u svrhu preventive i održavanja. Ove preglede i kontrole vrše stručna lica ovlašćenog preduzeća.

prirodni gas plinSpojevi na instalacijama i elementima se ispituju pregledom na nepropusnost-detektorom isticanja ili penušavim sredstvom (rastvorom deterdženta za suđe). U cilju lakšeg prepoznavanja iscurelog gasa isti se odoriše - dodaje mu se lako isparljiva materija karakterističnog intenzivnog mirisa.
U cilju osiguranja kvalitetnog i bezbednog korišćenja prirodnog gasa kao energetskog resursa potrebno je pre početka grejne sezone izvršiti proveru bezbednosti gasnih instalacija i gasnih aparata,tj:

•    tehničku kontrolu ispravnosti unutrašnje gasne instalacije (UGI). Ovu obavezu vrši JP ''Gas-Ruma'' jednom godišnje. O izvršenom pregledu sačinjava se zapis.
•    tehničku kontrolu ispravnosti dimovodne instalacije. Ovu obavezu vrši ovlašćeno preduzeće za poslove provere ispravnosti i održavanja dimovodnih instalacija jednom godišnje na zahtev vlasnika. O izvršenom pregledu sačinjava se zapis.
•    tehničku kontrolu ispravnosti gasnih aparata. Ovu obavezu vrši ovlašćeni serviser. O izvršenom pregledu sačinjava se zapis.

Potrošač prirodnog gasa je u obavezi da obezbedi održavanje unutrašnjih gasnih instalacija u svom objektu poveravanjem tih poslova preduzeću, odnosno drugo pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove (ima licencu) za rad sa gasnim instalacijama.

Postupak u slučaju smetnji ili kod pojave mirisa gasa

•    ugasiti otvorene plamenove
•    otvoriti vrata i prozore
•    zatvoriti slavinu u KMRS
•    zatvoriti sve slavine na KGI
•    u prostoriji u kojoj se oseća miris gasa ne ulaziti sa otvorenim plamenom, ne koristiti električne uređaje, prekidače, sklopke, telefon, ne paliti svetlo
•    upozoriti sve ugrožene osobe (ukućane, stanare i sl.) i obavestiti distributera gasa a po potrebi policiju i vatrogasce (ako se miris oseća iz nedostupnog ili zaključanog prostora)

Postupak u slučaju požara

•    upozoriti i evakuisati sve ugrožene
•    zatvoriti sve slavine na KGI sve do one u KMRS
•    isključiti električnu instalaciju
•    ako je manjih razmera pokušati lokalizovati požar
•    obavestiti distributera, policiju i vatrogasce

011344208
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10411350

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak