Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Gasni uređaji

Opšte

gas plinGasni uređaji mogu se podeliti prema različitim kriterijumima, ali ovde će se pored svrhe uređaja voditi računa samo o vrsti dimovodnog priključka. Naime, svi gasni uređaji dele se prema načinu na koji obezbeđuju potreban vazduh za sagorevanje gasa i na način na koji proizvode tog sagorevanja izbacuju u slobodan prostor.

 

Prema ovoj podeli, možemo razlikovati:
1. Tip A - gasni uređaji bez odvoda produkata sagorevanja dimovodnim uređajem
2. Tip B - gasni uređaj sa ložištem zavisnim od vazduha iz prostorije (gasni aparati sa priključkom na dimnjak)
3. Tip C - gasni uređaji sa ložištem nezavisnim od vazduha iz prostorije (''gasni aparati fasadne izvedbe'').

gas odzakZa gasne uređaje Tip A nije potreban nikakav poseban način odvođenja sagorelih gasova - oni se razređuju vazduhom iz same prostorije. Zato prostoriju u kojoj se koristi gasni uređaj tipa A treba povremeno provetriti!
Za aparate gasne uređaje Tip B potreban vazduh za sagorevanje uzima se iz prostorije, a produkti sagorevanja izbacuju se preko dimnjaka - dimnjak mora biti ispravan!
Za gasne uređaje Tip C neophodan vazduh za sagorevanje obezbeđuje se iz spoljnje sredine, a takođe i produkti sagorevanja se izbacuju napolje - paziti na ispravnost fasadnog priključka!

Gasne uređaje smeju da postavljaju i puštaju u rad samo ovlašćeni serviseri prema uputstvu proizvođača i uz propisani zapis! Gasni uređaji se ne smeju koristiti u svrhe za koje nisu namenjeni!

Vrste gasnih uređaja po nameni

Gasni uređaji za pripremu hrane

U ovu grupu gasnih uređaja mogu se svrstati gasni šporeti i rešoi, kombinovani gasno - električni šporeti, gasni roštilji i pećnice i sl. Na tržištu se nudi velik broj modela različitih proizvođača i cena ali je glavna preporuka da se ne uzimaju gasni uređaji bez uređaja za nadzor plamena ,jer u nedostatku blokade kod nestanka plamena može doći do povećane koncentracije iscurelog prirodnog gasa u prostoriji.

Gasni uređaji za pripremu tople sanitarne vode

Što se potrošnje prirodnog gasa tiče, najefikasniji su protočni bojleri koji trenutno, na zahtev, odvrtanjem slavine sanitarne armature obezbeđuju vodu za sanitarne potrebe u tačno potrebnoj količini. Za potrebe lične higijene nude se uređaji snaga > 17kW, a za kuhinjske potrebe zadovoljavaju protočni bojleri < 8kW. Gasni akumulacioni bojleri su poput električnih.

Gasni uređaji za grejanje prostorija

Grejanje prirodnim gasom se može vršiti putem peći, centralnog (radijatorskog) grejanja ili na druge, specifične načine (gasnim IC grejalicama, kaloriferima i sl.).
Grejanje putem peći je najzastupljenije u našim uslovima, obezbeđuje dovoljan komfor i jednostavnu regulaciju temperature po prostorijama - svaka savremena peć poseduje potrebnu automatiku sa termostatom.
Centralno grejanje se primenjuje za objekte kod kojih je nužno grejanje svih prostorija u istom ili sličnom režimu. Investicija  u centralno grejanje je po pravilu skuplja u odnosu na sobno grejanje pećima, ali je po jedinici proizvedene toplote centralno grejanje ekonomičnije. Dobra strana ovog rešenja je mogućnost kombinovanja grejanja sa proizvodnjom tople sanitarne vode putem tzv. kombi uređaja (kotao - bojler).

011274537
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10350154

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak