Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Обавештење о промени висине трошкова прикључења на дистрибутивну гасну мрежу

Поштовани потрошачи,
у складу са одредбана Закона о енергетици и Методологији за одређивање трошкова прикључења за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 42/16 и 140/22), Надзорни одбор ЈП ГАС-РУМА је донео Одлуку о висини трошкова прикључења типских прикључака. На ову Одлуку, Савет Агенције за енергетику Републике Србије својом одлуком је издао сагласност 12. јула 2023. године, објављена у "Сл. гласник РС", бр. 59/2023 од 19.07.2023. године.
Одлука о висини трошкова прикључења ЈП ГАС-РУМА, објављена је у "Сл. гласник РС", бр.61/2023 од 25.07.2023. године, ступа на снагу 02.08.2023. године, а примењује се почев од 26.08.2023. године.

PDFОдлукa о висини трошкова прикључења типских прикључака од 28.06.2023. године.

PDFOдлука о давању сагласности АЕРС од 18.07.2023. године.
Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак