Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

KONTEKST, MISIJA I VIZIJA

Preduzeće JP "GAS-RUMA" je organizovano na funkcionalnom i procesnom principu. Radi jedinstvenog i efikasnog obavljanja poslova u okviru preduzeća JP "GAS-RUMA", obrazovane su tri organizacione celine:

• Sektor tehničkih poslova,
• Sektor ekonomsko finansijskih i komercijalnih poslova i
• Služba opštih poslova

Za potrebe funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom, ustanovljava se telo pod nazivom Odbor za kvalitet koje čine:

• direktor preduzeća,
• direktor sektora tehničkih poslova,
• direktor sektora ekonomsko finansijskih i komercijalnih poslova,
• rukovodilac službe opštih poslova i
• predstavnik rukovodstva za kvalitet.

JP "GAS-RUMA" se bavi pružanjem usluga distribucije prirodnog gasa, projektovanja i izgradnje razvodnog i distributivnog gasovoda, projektovanja i izgradnje kućnih gasnih priključaka, projektovanje i izgradnje kućnih gasnih instalacija, nabavke, isporuke, montaže i servisiranja gasne opreme. Dugogodišnje iskustvo, lojalni i obučeni kadrovi, kvalitet proizvoda i usluga, visok stepen prilagodljivosti uslovima tržišta, partnerski odnosi sa isporučiocima i kupcima/korisnicima i fleksibilnost su odrednice koje čine snagu JP "GAS-RUMA". Osavremenjavanje načina rada biće još jedan odgovor pretnjama koje se manifestuju kroz pojavu nestručne i nelojalne konkurencije, stagnacije privrednih delatnosti i pojavnih oblika problematičnih tendera. Eventualne slabosti prevazilaze se boljom organizacijom i koordinacijom, odnosno adekvatnom primenom standarda ISO 9001. Misija i vizija, date u nastavku, pokazuju svrhu postojanja i gde JP "GAS-RUMA" vidi sebe u budućnosti.

MISIJA

Misija JP "GAS-RUMA"-a zasnovana je na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva naših kupaca i korisnika u saradnji sa proverenim dobavljačima, podizvođačima i drugim organizacijama angažovanim iz autsorsa po najnižim cenama i proverenog kvaliteta, a u saradnji sa najpoznatijm domaćim i inostranim proizvođačima.

VIZIJA

Vizija JP "GAS-RUMA"-a je da želimo da budemo sinonim kompanije koja je lider u svojoj branši, pružajući kupcima i korisnicima najbolju praksu uz obostrani interes.

011274427
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10350052

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak