Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Омогућено снабдеваље гаса у радној зони "Румаска петља"

У оквиру радне зоне "Румаска петља" изграђен је разводни гасовод средњег притиска (до 16 бара) од челичних цевиса са мерно регулационом станицом.

Мерно регулациона станица је капацитета Q = 4000 m3/h гаса и снабдеваће будуће потрошаче радне зоне "Румска петља".

 

rg11

 

 

 

 

 

 

Капацитет изграђеног гасовода је довољан за снабдевање и будућих потрошача у радним зонама "Југ 2" и "Југ 3". За њих су изграђени прикључни шахтови.

Изградњом разводног гасовода у радној зони стекли су се услови за прикључење пословних објеката (потрошача) на гас.


Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак