Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
Суботом: 07:30 - 12:30h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:00h
Суботом: 08:00 - 12:00h

Обавештење о промени цене гаса

Поштовани купци природног гаса,

Обавештавамо vas да је, на основу члана 88. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) и Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС'', број 95 од 08.12.2018. године), донет Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности (“Службени гласник РС'', број 41 од 11.06.2019. године) чијом применом од 01. августа 2019. године почиње обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности за купце из категорије ''ДОМАЋИНСТВА'', а за правна лица од 01. јула 2019. године.

Основица накнаде за унапређење енергетске ефикасности обрачунава се на основу испоручене количине природног гаса на месту испоруке крајњем купцу у обрачунском период, изражене у метрима кубним (m³) сведеним на стандардне услове и референтну топлотну вредност (Sm³), у износу од 0,15 динара по сведеном кубном метру (Sm³) природног гаса који ће се усклађивати у складу са законом, уз опорезивање по посебној стопи ПДВ од 10% за природни гас у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Утврђивање износа накнаде за унапређење енергетске ефикасности за испоручени природни гас крајњем купци врши ЈП “ГАС-РУМА'' приликом испостављања рачуна за испоручени природни гас, док приходи остварени од накнаде припадају буџету Републике Србије.

С поштовањем, ЈП “ГАС-РУМА'' Рума, 19.06.2019. године


Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак