Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Обавештење

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће се испоручени природни гас уместо у кубним метрима (m3) обрачунавати у киловат часовима(kWh).

Јавно предузеће Гас Рума добило је сагласност Агенције за енергетику Републике Србије на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, коју је донео Надзорни одбор ЈП Гас Рума, а у складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. Поменутом одлуком се тарифе за „капацитет“ исказују у „динарима/кWh/дан/годину“, а тарифе за „енергент“ у „динарима/кWh“.

Промена у начину исказивања цена природног гаса за јавно снабдевање неће имати економско финансијске ефекте на висину тарифа и просечних цена природног гаса за јавно снабдевање.

Цена природног гаса за јавно снабдевање обрачунаваће се у киловат часовима (kWh) од 1. октобра 2022. године.

PDF Ценовник природног гаса од 28.07.2022. године.Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак