Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Обавештење

Сајт је конципиран да нашим корисницима пружи опште информације о функционисању фирме. Све вести, сви релевантни документи и објашњења о пословању се могу пронаћи на сајту. Важан део сајта је кориснички сервис који омогућава да се пронађу подаци о потрошњи енергије из гаса (очитана стања мерача) и подаци о стању рачуна корисника и то од 2010. године на овамо. Сваки рачун се може прегледати и преузети са сајта и то идентичан оном штампаном који се добија на кућну адресу. Приступ подацима је обезбеђен приступном шифром (ИД са рачуна корисника) и пином који се налази на рачуну изнад QР кода тако да сваки корисник може да приступи само својим подацима. Ово омогућава да се рачун плати и ако га пошта није доставила на адресу. Ако вам је рачун, из било којих разлога, недоступан на нашем шалтеру можете добити податак о задужењу. У скаду са данашњим трендовима постоји опција да се рачун доставља преко електронске поште за шта је потребно попунити образац који је доступан на сајту или код нас на шалтеру. Кориснички сервис омогућава и да се унесе очитано стање мерача.


Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак