Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

USREDSREĐENOST NA KORISNIKA

Korisnici proizvoda i usluga JP "GAS-RUMA" su individualni, komunalni i industrijski potrošači prirodnog gasa, lokalna zajednica i preduzeća za čije procese je neophodna gasna oprema, gasovodi, gasne i druge instalacije.

U JP "GAS-RUMA" je ustanovljena organizacija koja je orijentisana prema korisniku.

Rukovodstvo prikuplja informacije o zadovoljstvu kupaca/korisnika preko ankete i u direktnim kontaktima. Ove informacije se prikupljaju u ličnim kontaktima, u kontaktima ostvarenim između zaposlenih i kupaca/korisnika i na sve ostale dostupne načine.

Svaki zaposleni je dužan da sve bitne informacije u vezi sa kupcem/korisnika, do kojih dođe u ditektnoj komunikaciji, ili na drugi način, saopšti svom pretpostavljenom, odnosno direktoru. Ove informacije predstavljaju podlogu za pokretanje aktivnosti na povišenju zadovoljstva kupaca/korisnika, o čemu odluku donosi rukovodstvo. U sklopu toga, rukovodstvo mora da razmatra mogućnosti i rizike, koji utiču na zadovoljstvo kupaca/korisnika i da se time bavi i preduzima odgovarajuće mere.

Pored korisnika, JP "GAS-RUMA" vodi brigu i o zaposlenim radnicima, osnivačima preduzeća, interesima javnog sektora (odnosno šire društvene zajednice) koja takođe ima svoje zahteve koji ne smeju biti zapostavljeni ni u jednom trenutku.

Cilj JP "GAS-RUMA" u budućnosti je potpuna usredsređenost na korisnika u smislu da njegova očekivanja budu ispunjena.

011274530
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10350147

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak