Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Merno regulaciona oprema

Naziv predmeta Merno regulaciona oprema
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 38421110 - Merači protoka
44161100 - Gasovodi
Nabavka je oblikovana po partijama • Partija 1 – RS i MRS za individualne gasne priključke
• Partija 2 - Temperaturna merila protoka gasa-merači
Rok za podnošenje ponuda 31.08.2020 do 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
31.08.2020 11:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Zavešen

DokumentacijaCopyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак